Wystąpienia publiczne

W biurze tłumaczeń INTERPRETACJE mamy pełną świadomość, że ważna jest nie tylko treść, ale też forma wypowiedzi. Klientom chcącym zainwestować w rozwój umiejętności związanych z przemawianiem publicznym, prezencją oraz budową wizerunku pragniemy zaproponować współpracę w zakresie praktycznej nauki wystąpień publicznych, w trakcie której uczymy zarządzania stresem, panowania nad głosem i dykcją, zwracamy także uwagę na poprawność językową oraz pomagamy doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.