Wystąpienia publiczne

Prowadząc działalność tłumaczeniową i wykonując tłumaczenia ustne, mam pełną świadomość, że ważna jest nie tylko treść, ale też forma wypowiedzi. Klientom chcącym zainwestować w rozwój umiejętności związanych z przemawianiem publicznym, prezencją oraz budową wizerunku pragnę zaproponować współpracę w zakresie praktycznej nauki wystąpień publicznych, w trakcie której uczę zarządzania stresem, panowania nad głosem i dykcją, zwracam także uwagę na poprawność językową oraz pomagam doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.